EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | angličtina pro právníky
homenovinkyo škole
firemní kurzy
komplexní službyindividuální výuka
právnická angličtina
kurzy pro veřejnostpomaturitní studiumstudium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Angličtina pro právníky

Legal English

Zaměření kurzu

Rozvoj efektivní komunikace v široké škále každodenních reálných právních situací pro aktivní právní profesionály.

Kurz je vyučován zkušeným právníkem, rodilým mluvčím a učitelem v jedné osobě, který úspěšně praktikoval právo v mezinárodním právním prostředí a vyučoval právo na anglické univerzitě.

Typický student

Profesionál, který již anglicky hovoří a používá i odbornou terminologii. Své znalosti chce dále rozvíjet, protože cítí, že jeho schopnosti komunikace jsou limitované.

Požadovaná jazyková úroveň

B2 až C1 stupnice SERR/CEFR [ ? ]
odpovídá zhruba dřívějšímu označení Upper-Intermediate až Advanced

vstupní test pro kurz: Angličtina pro právníky & ILEC vstupní on-line test

[x]

SERR/CERF

"Společný evropský referenční rámec" je novým nástrojem k vzájemnému porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. [ více   ]
Anglický překlad "Common European Framework of Reference for Languages", zkratka CERF.

B2

Samostatný uživatel (Vantage)

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka komunikace. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

C1

Zkušený uživatel (Effective/Mastery Operational Proficiency)

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná skryté významy sdělení. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Jazyk užívá pružně a efektivně pro společenské, akademické i profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, prokázat ovládnutí stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.

V kurzu se naučíte

 • lépe rozumět a kvalifikovaně používat právní terminologii
 • plynuleji a přesněji komunikovat v běžných právních situacích
 • jasně formulovat svá stanoviska při jednáních
 • efektivně jednat se zahraničními klienty
 • rozšíříte si odbornou slovní zásobu z mnoha oblastí práva
 • procvičíte a vylepšíte svůj písemný projev, včetně psaní e-mailů

Obsah kurzu

 • právo v praxi
 • obchodní právo I.: založení společnosti a management
 • obchodní právo II.: kapitalizace
 • obchodní právo III.: základní změny ve společnosti
 • smlouvy I.: vytvoření smlouvy
 • smlouvy II.: náhrada škod, sankce
 • smlouvy III.: povinnosti a práva třetích stran
 • pracovní právo
 • prodej zboží
 • právo nemovitostí
 • právo intelektuálního vlastnictví
 • obchodovatelné nástroje
 • zajištěné transakce
 • dlužník - věřitel
 • právo hospodářské soutěže

Učební materiály

International Legal English nakladatelství Cambridge University Press [ podrobnosti ]
komplet: učebnice, 3 audio CD (2x nahrávky k učebnici a 1x ILEC Practice Test).

Délka kurzu

krátká varianta: 2x týdně 2 lekce | 15 týdnů
dlouhá varianta: 1x týdně 2 lekce | 30 týdnů
celkem 60 vyukových lekcí (45 min.)
Kurz lze po dohodě absolvovat i v kratších, intenzívnějších variantách.

Rozvrh výuky

Po dohodě libovolný rozvrh v rozsahu Po - Pá 7 - 20 hod.

Začátek kurzu

Kurzy jsou otevírány dle požadavku klientů průběžně kdykoli během školního roku.

Volitelně

 • možnost rušení výuky 24 hodin předem [ ? ]
  [x]

  Rušení lekcí 24 hodin předem

  Jakoukoli vyučovací lekci lze stornovat min. 24 hodin před termínem jejího řádného konání. Stornované lekce nepropadají a po dohodě se uskuteční v náhradních termínech.

  Vhodné pro účastníky, kteří z časových důvodů nemohou studovat zcela pravidelně.


  Omezení: Maximální počet stornovaných lekcí nesmí překročit 50% z plánovaného objemu výuky v každém měsíci, student musí vyčerpat náhradní lekce nejpozději do plánovaného konce kurzu.

 • variabilní rozvrh výuky [ ? ]
  [x]

  Variabilní rozvrh

  Termíny konání jednotlivých lekcí jsou sjednávány individuálně na základě aktuálních časových možností studenta.

  Vhodné pro časově silně vytížené studenty s předpokládaným výrazně nepravidelným charakterem čerpáním výuky.


  Omezení: Celkový objem lekcí je nutno vyčerpat v rámci sjednaného studijního období, přičemž v každém kalendářním měsíci je nutno absolvovat min. 50% a max. 150% z průměrného počtu vyuč. hodin na kalendářní měsíc. Dohodnutý termín výuky lze zrušit nejpozději 3 hodiny před plánovaným začátkem.

 • výuka v prostorách objednatele

Ostatní

Místo výuky: JŠ EMINENC, Krkonošská 17, Praha 2  [ mapa   ]
Volitelně lze výuku zajistit v prostorách klienta.

KURZOVNÉ

1 student (individuální výuka) 39.990,-
2 studenti 60.390,-
3 studenti 84.490,-
4 studenti 109.990,-
5 studentů 131.990,-
6 studentů 145.990,-
rušení výuky 24 hodin předem 10% z ceny kurzu
variabilní rozvrh 20% z ceny kurzu
výuka u zákazníka kalkulace na dotaz
(bez příplatku: Praha 1,2,3,7 a 10)

Kurz se otevírá pro jednoho studenta (individuální výuka) nebo skupinu (doporučeno max. 6 studentů).
Ceny jsou uvedeny bez DPH.PŘIHLÁŠKA SPECIFIKACE


V KURZU VÁS BUDE VYUČOVAT
foto lektora

Jorinagel Wong S.Q.

 • LL.M., LL.B.(Hons.) Evropské a mezinárodní obchodní právo, Universita v Leicesteru, Leicester, UK (absolvovala r. 2000)
 • lektorka University of London´s Masters of Law External Programme, Malaysie
 • přednášela a vyučovala Intellectual Property Law a Equity & Trusts Law, pravidelný hostující přednášející na Lingnan Universitě, Honkong a Singapur
Slečna Jorinagel Wong je sympatická, cílevědomá a motivovaná učitelka. Je jí 29 let, v Praze působí od roku 2008.

^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola