EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | angličtina pro právníky
homenovinkyo škole
firemní kurzy
komplexní službyindividuální výuka
právnická angličtina
kurzy pro veřejnostpomaturitní studiumstudium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Kurzy Legal English The London School of English

Studium Legal English v Anglii

Zaměření kurzu

Pobytové kurzy odborné Legal English pořádané The London School of English v Londýně, Velká Británie.

Nabídka obsahuje převážně jednotýdenní profesně specializované kurzy. Část studia je vedena profesionálním právníkem a program výuky zahrnuje také návštěvu právní firmy a soudu.

Kurzy jsou rozděleny dle specializace, přípravné kurzy na zkoušku ILEC a TOLES jsou zakončeny složením zkoušky.

Typický student

Profesionál, který si udržuje a rozvíjí aktivní schopnosti komunikace studiem jazyka v autentickém prostředi světové metropole. Minimální věk pro většinu kurzů činí 25 let, průměrný cca 30 - 40 let.

Požadovaná jazyková úroveň

Lower-Intermediate a vyšší, tj. B1 až C1 stupnice SERR/CEFR [ ? ], resp. stupeň 5-8 dle klasifikace The London School.

SERR/CERF

"Společný evropský referenční rámec" je novým nástrojem k vzájemnému porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. [ více   ]
Anglický překlad "Common European Framework of Reference for Languages", zkratka CERF.

B1

Samostatný uživatel (Threshold)

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelných spisovných sdělení, týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblastech, kde se tímto jazykem hovoří. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo o která se osobně zajímá.
Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2

Samostatný uživatel (Vantage)

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka komunikace. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

C1

Zkušený uživatel (Effective/Mastery Operational Proficiency)

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná skryté významy sdělení. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Jazyk užívá pružně a efektivně pro společenské, akademické i profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, prokázat ovládnutí stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.

Přehled kurzů

Kurz: Legal English - Commercial Lawyers LEGAL ENGLISH - COMMERCIAL LAWYERS

Kurz: Legal English - Public Sector Lawyers LEGAL ENGLISH - PUBLIC SECTOR LAWYERS

Kurz: Legal English - Young Lawyers LEGAL ENGLISH - YOUNG LAWYERS

Kurz: Legal English - TOLES LEGAL ENGLISH - TOLES

Kurz: Legal English - ILEC LEGAL ENGLISH - ILEC


Ubytování

Ubytování je zajišťováno dle požadavků studentů, na výběr je několik druhů v různých cenových kategoriích:

  • rodinné ubytování
  • hotel
  • Executive rezidence
  • apartmány s obsluhou
  • studentská rezidence
  • soukromé apartmány

Příklad ceny ubytování v rodině (nejčastěji žádaná varianta):
Gold Homestay, jednolůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím

  • Bed & Breakfast (ubytování se snídaní) | 205 GBP/týden
  • Bed & Breakfast + 3 večerní jídla | 250 GBP/týden

O škole The London School of English

Prestižní londýnská škola s dlouholetou tradicí. Nabídka je tvořena z velké části intenzivními kurzy, proto pobyt doporučujeme motivovaným studentům, jejichž hlavním zájmem je zdokonalit se v anglickém jazyce v krátkém časovém období. Vysokou efektivitu výuky zaručují malé studijní skupiny (6-8 studentů v kurzech pro profesionály). Specializované kurzy jako angličtina pro právníky, Human Resources, bankovnictví atd. pořádá škola ve spolupráci s odborníky z praxe. Skvělé vybavení, kvalitní ubytování vzdálené max. 30 min. od školy.

> http://www.londonschool.com  

Ostatní

Kurzy zajišťujeme kompletně včetně dopravy a ubytování.
Na přání lze zajistit transfer z/na letiště, cestovní pojištění a další služby.
Platba v Kč, přepočet dle aktuálního kurzovního lístku.

Ke stažení

^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola