EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | angličtina pro právníky
homenovinkyo škole
firemní kurzy
komplexní službyindividuální výuka
právnická angličtina
kurzy pro veřejnostpomaturitní studiumstudium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Úvod do právnické angličtiny

Angličtina pro mladé právníky

Zaměření kurzu

Úvod do mezinárodní právnické angličtiny pro středně pokročilé studenty. Vstupní kurz pro získání základních dovedností v profesním využití odborného jazyka.

Po absolvování budou posluchači připraveni na studium v navazujících kurzech Angličtina pro právníky nebo Příprava na zkoušku ILEC.

Kurz je vyučován zkušeným právníkem, rodilým mluvčím a učitelem v jedné osobě, který úspěšně praktikoval právo v mezinárodním právním prostředí a vyučoval právo na anglické univerzitě.

Typický student

Student práva či mladý právník, který hovoří anglicky na středně pokročilé úrovni, nemá však dostatečnou znalost odborné terminologie. Mezinárodní právní angličtinu potřebuje ke své práci nebo k dalšímu studiu práva, např. ke zkoušce ILEC.

Požadovaná jazyková úroveň

B1 stupnice SERR/CEFR [ ? ]
odpovídá zhruba dřívějšímu označení Intermediate

SERR/CERF

"Společný evropský referenční rámec" je novým nástrojem k vzájemnému porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. [ více   ]
Anglický překlad "Common European Framework of Reference for Languages", zkratka CERF.

B1

Samostatný uživatel (Threshold)

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelných spisovných sdělení, týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblastech, kde se tímto jazykem hovoří. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo o která se osobně zajímá.
Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

V kurzu se naučíte

 • rozumět a kvalifikovaně používat právní terminologii
 • plynule a přesně komunikovat v běžných právních situacích
 • jasně formulovat svá stanoviska při jednáních
 • efektivně jednat se zahraničními klienty
 • vybudujete si odbornou slovní zásobu z mnoha oblastí práva
 • procvičíte a vylepšíte svůj písemný projev, včetně psaní e-mailů
 • budete připraveni na studium v návazném kurzu Angličtina pro právníky a na přípravu ILEC

Obsah kurzu

 • A career in law
 • Contract law
 • Tort law
 • Criminal law
 • Company law
 • Commercial law
 • Real property law
 • Litigation and arbitration
 • International law
 • Comparative law

Učební materiály

Introduction to International Legal Englishpodrobnosti ]
Translegal, Krois-Lindner, Firth, Cambridge University Press, 2008
komplet: učebnice, 2x audio CD.

Délka kurzu

krátká varianta: 2x týdně 2 lekce | 10 týdnů
dlouhá varianta: 1x týdně 2 lekce | 20 týdnů
celkem 40 vyukových lekcí (45 min.)
Kurz lze po dohodě absolvovat i v kratších, intenzívnějších variantách.

Rozvrh výuky

Po dohodě libovolný rozvrh v rozsahu Po - Pá 7 - 20 hod.

Začátek kurzu

Kurzy jsou otevírány dle požadavku klientů průběžně kdykoli během školního roku.

Volitelně

 • možnost rušení výuky 24 hodin předem [ více ]

  Rušení lekcí 24 hodin předem

  Jakoukoli vyučovací lekci lze stornovat min. 24 hodin před termínem jejího řádného konání. Stornované lekce nepropadají a po dohodě se uskuteční v náhradních termínech.

  Vhodné pro účastníky, kteří z časových důvodů nemohou studovat zcela pravidelně.


  Omezení: Maximální počet stornovaných lekcí nesmí překročit 50% z plánovaného objemu výuky v každém měsíci, student musí vyčerpat náhradní lekce nejpozději do plánovaného konce kurzu.

 • variabilní rozvrh výuky [ více ]

  Variabilní rozvrh

  Termíny konání jednotlivých lekcí jsou sjednávány individuálně na základě aktuálních časových možností studenta.

  Vhodné pro časově silně vytížené studenty s předpokládaným výrazně nepravidelným charakterem čerpáním výuky.


  Omezení: Celkový objem lekcí je nutno vyčerpat v rámci sjednaného studijního období, přičemž v každém kalendářním měsíci je nutno absolvovat min. 50% a max. 150% z průměrného počtu vyuč. hodin na kalendářní měsíc. Dohodnutý termín výuky lze zrušit nejpozději 3 hodiny před plánovaným začátkem.

 • výuka v prostorách objednatele

Ostatní

Místo výuky: JŠ EMINENC, Baranova 29, Praha 3  [ mapa   ]
Volitelně lze výuku zajistit v prostorách klienta.

KURZOVNÉ

1 student (individuální výuka) 26.990,-
2 studenti 40.990,-
3 studenti 57.490,-
4 studenti 74.990,-
5 studentů 89.990,-
6 studentů 99.990,-
rušení výuky 24 hodin předem 10% z ceny kurzu
variabilní rozvrh 20% z ceny kurzu
výuka u zákazníka kalkulace na dotaz
(bez příplatku: Praha 1 - 3, 7 a 10)

Kurz se otevírá pro jednoho studenta (individuální výuka) nebo skupinu (doporučeno max. 6 studentů).
Ceny jsou uvedeny bez DPH.PŘIHLÁŠKA SPECIFIKACE


V KURZU VÁS BUDE VYUČOVAT
foto lektora

Jorinagel Wong S.Q.

 • LL.M., LL.B.(Hons.) Evropské a mezinárodní obchodní právo, Universita v Leicesteru, Leicester, UK (absolvovala r. 2000)
 • lektorka University of London´s Masters of Law External Programme, Malaysie
 • přednášela a vyučovala Intellectual Property Law a Equity & Trusts Law, pravidelný hostující přednášející na Lingnan Universitě, Honkong a Singapur
Slečna Jorinagel Wong je sympatická, cílevědomá a motivovaná učitelka. Je jí 29 let, v Praze působí od roku 2008.

^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola