EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | jazyková škola
homenovinky
o škole
firemní kurzykurzy pro veřejnostpomaturitní studiumstudium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


EMINENC jazyková škola, Praha

Učitelé

Kvalitní vyučující jsou základním předpokladem úspěšné a efektivní výuky. Proto klademe takový důraz na personální práci a vyhledávání perspektivních spolupracovníků. Náš pedagogický sbor je tvořen zkušenými učiteli s praxí v podnikové výuce a příslušnou kvalifikací. Z převážné části se jedná o kmenové zaměstnance (výjimkou není pracovní poměr 8 a více let), vzhledem ke specializovanému profesnímu zaměření části výuky a nárazovému charakteru některých kurzů (intenzivní semináře) spolupracujeme částečně také s externími učiteli.

Kvalifikace

U českých lektorů je garantováno pedagogické vzdělání a praxe ve výuce podnikových kurzů. Pro zahraniční lektory je kvalifikačním předpokladem univerzitní vzdělání B.A., BSc. či M.A., praxe ve výuce a minimálně osvědčení TEFL (Teaching English as a Foreign Language). U rodilých mluvčích - specialistů je v některých případech dána přednost vynikající znalosti konkrétního oboru před příslušným pedagogickým oprávněním. I u těchto lektorů je zaručena pedagogická praxe a plná způsobilost k výuce. Všichni lektoři absolvují interní metodická školení.

Na rozdíl od některých tzv. "jazykových agentur" mají všichni naši učitelé řádnou pracovní nebo obdobnou smlouvu s min. délkou kontraktu jeden školní rok. Cizinci ze zemí mimo EU mají všechna potřebná pracovní povolení a pracovní viza, jsou plně pojištěni dle platných norem. Preferujeme dlouhodobé zaměstnanecké poměry, zahraniční učitelé jsou finančně motivováni k dlouhodobým úvazkům.

^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola