EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | pomaturitní studium
homenovinkyo školefiremní kurzykurzy pro veřejnost
pomaturitní studium
studium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Pomaturitní studium

Často kladené otázky (FAQs)

 • Co je to vůbec pomaturitní studium? Když se přihlásím, zůstanou mi výhody studenta střední školy?

 • Pomaturitní studium je intenzivní kurz s denní výukou, který trvá jeden školní rok a je organizován školou s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výuka je pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považována za studium na středních nebo vysokých školách a studentům pomaturitních kurzů, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, ve kterém zahajují pomaturitní studium, náleží stejné výhody a daňové úlevy jako studentům středních a vysokých škol.


 • Nemám maturitu, můžu se přihlásit na pomaturitní studium?

 • Ano, bohužel však nebudete moci využít daňových výhod.


 • Neuspěl jsem u maturity, opakovat budu až v září/lednu. Mohu se přihlásit?

 • Ano, můžete se přihlásit, status studenta vám bude uznán v okamžiku, kdy dodatečně předložíte maturitní vysvědčení. Pro uznání studentských výhod je však nutné nastoupit do kurzu v kalendářním roce, ve kterém byla maturita vykonána, tzn. pokud můžete termín zkoušky ovlivnit, zvolte září, v případě vykonání zkoušky v lednu následujícího roku již nesplníte dikci zákona a studentský status nezískáte.


 • Zůstane mi status studenta zachován i o prázdninách po skončení školního roku?

 • Studentem jste od okažiku nástupu na Pomaturitní studium až do konce školního roku, ale status studenta vám zůstane zachován až do 31.8. (tedy do konce letních prázdnin).
  Výjimkou je případ, kdy po dobu prázdnin budete vykonávat po celý měsíc výdělečnou činnost (PS, DPP pouze v případě, že zakládá účast na nemocenském pojištění, DPČ) nebo budete pobírat podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci (dále jen „PvN“), v takovém případě ztrácíte v tomto měsíci status studenta, tj. nárok na přídavek na dítě a zdravotní pojištění hrazené státem.

 • Je třeba skládat přijímací zkoušky?

 • Přijímací zkoušky se nekonají. Součástí přihlášky je jazykový test, výsledky však slouží pouze k zařazení studenta do třídy s odpovídající jazykovou úrovní.


 • Pro jakou pokročilost je studium otevíráno?

 • Kurzy jsou otevírány pro stupně znalosti od úplných začátečníků až po stř. pokročilé. Student je na základě výsledku vstupního testu zařazen do třídy odpovídající pokročilosti. Nejvíce tříd je otevíráno pro úroveň mírně a středně pokročilí, což je průměrná úroveň maturantů.


 • Stále čekám na výsledek odvolání proti nepřijetí na VŠ, do kdy se musím nejpozději přihlásit?

 • Kapacita kurzů je omezena, pokud uvažujete o studiu, doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Studentům, kteří budou přijati na VŠ a přijetí doloží do začátku školního roku bude kurzovné včetně zálohy vráceno v plné výši. V případě volných míst lze nastoupit do kurzů i v průběhu školního roku, aktuální stavy volných míst jsou uveřejňovány na webu.


 • Opravdu se v pomaturitním kurzu naučím za rok anglicky?

 • Výhodou pomaturitního studia je velká intenzita výuky, jedná se o cca 700 výukových hodin. Za školní rok postoupí posluchač obvykle o dvě znalostní úrovně, tzn. pokud nastupujete jako mírně pokročilý student, na konci školního roku dosáhnete na úroveň Intermediate/Upper-Intermediate.


 • Je studium zakončeno mezinárodní zkouškou?

 • Ano, na konci studia je možnost složit jednu z mezinárodních zkoušek Cambridge ESOL (podle úrovně PET, FCE nebo CAE). Součástí osnov druhého semestru je speciální příprava na zkoušku (včetně testů nanečisto). Vykonání zkoušky je volitelné, přihláška se podává až v průběhu druhého semestru po konzultaci s vyučujícím, který posoudí šance každého kandidáta. Zvolená zkouška se platí přímo ve škole, rovněž jedna z částí bude vykonána v prostorách školy.


 • Po prvním semestru jsem studium na VŠ ukončil, mohu přejít k vám na pomaturitní studium?

 • Pokud jste do prvního ročníku VŠ nastoupil v tomtéž roce ve kterém jste maturoval, můžete přejít na pomaturitní studium a status studenta vám zůstane zachován.


 • Nejsem z Prahy ale uvažuji, že bych dojížděl. Je to možné?

 • Dojíždění je samozřejmě možné, v každé třídě je vždy několik mimopražských studentů, kteří nenalezli v okolí bydliště vhodnou školu. Kurzy začínají v 9:00, učebny jsou snadno dostupné z Hlavního nádraží (docházková vzdálenost), Masarykova nádraží, Nádraží Libeň, autobusových nádraží Želivského, Florenc i Černý most (metro a jiná MHD).


 • Jsem starší, dávno ne maturant, mohu se přihlásit do kurzu?

 • Pomaturitní studium je otevřené všem zájemcům, podmínka čerstvé maturity je vyžadována pouze pro čerpání daňových výhod. Většinu studentů tvoří maturanti, věkový průměr studentů v kurzu obvykle nepřekračuje 20 let.


 • Jaké máte zkušenosti s pomaturitním studiem? Jsou vaši učitelé kvalifikovaní?

 • Pomaturitní studium organizujeme každoročně od školního roku 2003/2004. Všichni vyučující vyhovují kritériím MŠMT ČR.


 • Musím si od vás koupit kompletní sadu učebnic pro celý školní rok i když už některé učebnice vlastním ?

 • V tomto případě vám bude z ceny balíčku odečtena adekvátní část za neodebrané knihy. Jen upozorňujeme, že oblíbené učebnice jsou často na trhu k dispozici ve více vydáních a mírně odlišných variantách, je proto třeba pečlivě ověřit (nejlépe podle čísla ISBN) zda máte identický titul, jako ostatní studenti. U starších knížek také bývá problém s vyplněnými odpověďmi a vyřešenými testy. I po vygumování zůstávají stopy po původních odpovědích.


^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola