EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | pomaturitní studium
homenovinkyo školefiremní kurzykurzy pro veřejnost
pomaturitní studium
studium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Pomaturitní studium

Průvodce studiem - část 1.

Co je to pomaturitní studium?

 

Pomaturitní studium je jednoletý jazykový kurz ve formě intenzivního denního studia s minimální intenzitou výuky 20 vyuč. hodin týdně.

Při splnění podmínky složení první maturitní zkoušky v tomtéž kalendářním roce, ve které student nastupuje do pomaturitního kurzu je studium, pokud je tento kurz uveden ve vyhlášce MŠMT ČR č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považováno za studium na střední škole.

Jednoduše řečeno, pokud jste maturovali v roce 2015, bude vám status studenta zachován. Přihlásit se ale můžete i v případě, že maturitu budete skládat v opravném termínu v září 2015, případně ještě později. Status studenta vám pak bude obnoven v okamžiku předložení maturitního vysvědčení.

1/10   další krok

^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola