EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | letní kurzy
homenovinkyo školefiremní kurzy
kurzy pro veřejnost
zkouška PETzkouška FCEzkouška CAEzkouška ILEC
letní kurzy
pomaturitní studiumstudium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Letní kurzy - angličtina - on-line test  

Kurzy angličtiny pro dospělé – červenec a srpen  

Letní kurzy angličtiny - Rozřazovací test

On-line test pro orientační stanovení jazykové úrovně. Po vyplnění testu proběhne okamžité vyhodnocení, budete seznámeni s výsledky a bude vám doporučen kurz odpovídající obtížnosti.

Do vybraného letního kurzu se lze přihlásit přímo ze stránky výsledků testu.

Instrukce pro zpracování

  • test obsahuje 30 otázek
  • vždy jedna ze čtyř nabídnutých odpovědí je správná
  • celý test by měl být vyplněn do 30 minut
  • nejsou povoleny žádné pomůcky (slovník, učebnice, ...)
  • odpovědi nehádejte, pokud nevíte, otázku přeskočte

Začátek testu


1.  My brother ______ at Charles University.
study
studys
studies
is studing

2.  I ______ a new car.
have no
haven’t
have not
don’t have

3.  Children ______ basketball yesterday.
playd
did play
plaied
played

4.  Where ______ last week?
did you be
were you
you were
was you

5.  He ______ to work by tram every day.
is going
go
goes
are going

6.  She ______ coming tomorrow.
might be
will have to
isn´t been
might been

7.  We ______ go to church regularly.
loved
used to
have been
didn´t used to

8.  What time ______ tomorrow?
the train leaves
does the train leaving
is the train leaving
will the train to leave

9.  What did you ______ the Police?
talk
speak
tell
say

10.  Everything is going well. We ______ any problems so far.
didn't have
haven't had
don't have
haven't have

11.   ______ ? She is a beautiful kind girl.
How is she?
What does she like?
How is she like?
What is she like?

12.  The train ______ to arrive at 11.30 but it was an hour late.
is supposed
was supposed
supposed
has been supposed

13.  Do you know where ______ ? No, he didn't say.
has Tom gone
Tom has gone
has gone Tom
has been Tom going

14.  We ______ by a loud noise during the night.
woke up
wake up
are woken up
were woken up

15.  The man flying with me was very nervous because he ______ yet.
hasn't flown
hadn't flown
didn't fly
doesn't fly

16.  Do you want ______ with you?
me to come
to I come
me coming
that I come

17.  If I were you, I ______ that coat. It’s expensive.
don't buy
won't buy
wouldn't buy
wouldn't have bought

18.  I didn't expect to see you today. Jane said you ______ ill.
are
would be
were
have been

19.  I ______ I won't be late.
am promising
promise
promised
was promised

20.  I wish it ______ rain tomorrow.
doesn't
didn't
hadn't
won't

21.  They should ______ there yesterday.
be
been
had been
have been

22.  I don’t know when I ______ you tomorrow.
phone
will phone
phoned
am phoning

23.  I feel sick. I wish I ______ so much cake last evening.
ate
didn’t eat
hadn’t eaten
hasn’t eaten

24.  Neither Liz ______ Robert came to the party.
nor
or
and
even

25.  Do you think it’s going to rain?
I hope not.
I don't hope to.
I don't hope so.
I do hope so.

26.  The more you use the car, ______ of accident.
risk is higher
the higher you risk
the higher risk is
the higher the risk

27.  The special effects were ______ amazing.
quite
utterly
rather
extremely

28.   ______ approach is needed to solve these problems.
Alternate
Alternatevily
Alternating
Alternative

29.  My parents are very ______ of me and encourage me trying new things.
supportable
supportive
support
supporty

30.  We will have to ______ the product to correct the fault design and relaunch it at a later date.
launch
introduce
withdraw
bring out

Konec testu


^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola