EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | příprava CAE
homenovinkyo školefiremní kurzy
kurzy pro veřejnost
zkouška PETzkouška FCE
zkouška CAE
zkouška ILECletní kurzypomaturitní studiumstudium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Zkouška CAE

Často kladené otázky (FAQs)

Základní, obecné otázky

 • Jak se přihlásit na zkoušku  CAE?

 • Nejjednodušší cestou je přihlásit se on-line.

  Pozn.: Pokud hodláte absolvovat přípravný kurz, nemusíte se individuálně registrovat, veškerou administrativu spojenou se zkouškou za vás vyřídíme v průběhu kurzu (včetně registrace, která je v tomto případě zdarma), vy se pouze dostavíte k vykonání zkoušky do vybraného zkušebního centra.

 • Kdy se mohu přihlásit?

 • Informaci o zahájení příjmu přihlášek na konkrétní zkoušku naleznete v informacích pro kandidáty.

  Přihlášky přijímáme většinou ještě před zahájením řádného registračního období v tzv. předregistraci. Kandidáti na zkoušku, přihlášení v předregistraci, jsou přihlášeni na zkoušku prvním dnem řádného registračního období. Ostatní pak průběžně dle pořadí jejich přihlášek.

  Doporučujeme využít předregistrace a nenechávat přihlášky na poslední chvíli, řádné registrační období je poměrně krátké (2-3 týdny).

 • Kde bude zkouška probíhat?

 • Zkoušky  CAE probíhají ve zkouškových centrech British Council: Praha, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Poděbrady, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Zlín a Žďár nad Sázavou.
  Ne všechna centra provádějí zkoušky ve všech termínech, British Council se navíc zavazuje organizačně zajistit zkoušku v konkrétním zkušebním centru jen za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců. Mějte připravenu náhradní variantu, pokud by se zejména v menších centrech zkouška pro malý počet účastníků nekonala.
  Přihláška do libovolného zkušebního centra on-line.

 • Kdy se zkoušky konají?

 • Zkoušky  CAE probíhají 3x ročně - v březnu, v červnu a v prosinci. Přesné termíny jsou vyhlašovány pro každý roku Britskou radou, aktuální přehled termínů zkoušek CAE.

 • Je třeba nejprve získat zkoušku FCE abych se mohl přihlásit na zkoušku  CAE?

 • Ne, absolvování zkoušek nižší obtížnosti není podmínkou pro získání  CAE. Můžete se přihlásit přímo na jakoukoli Cambridge ESOL zkoušku dle vašeho výběru bez omezení.

 • Je platnost diplomu  CAE nějak časově omezena?

 • Ne, vystavený certifikát má doživotní platnost bez jakéhokoli omezení.

Přípravný kurz

Registrace, přihlášky, storna

 • Mohu se u vás zaregistrovat na zkoušku i když nenavštěvuji přípravný kurz?

 • Ano. Registraci na zkoušku provádíme on-line systémem IES (Internet Exams Service), žádost o registraci lze provést on-line. Jako váš registrátor vám poskytneme všechny potřebné informace včetně rozvrhu a místa zkoušky.

 • Mohu si sám určit nejvhodnější termín ústní části zkoušky?

 • Bohužel ne. Termíny ústních částí zkoušek jsou přidělovány organizátorem zkoušky na základě počtu přihlášených studentů a aktuální vytíženosti zkušebních center. Přidělené termíny naleznete na vašem rozvrhu zkoušky "Attendance Timetable", který obdržíte cca 14 dnů před zahájením zkoušek.
  Pokud víte, že se nebudete moci zkoušky v určitém termínu zúčastnit (např. naplánovaná dovolená, jiná zkouška, služební cesta, atd.) uveďte tuto skutečnost v přihlášce do pole "Speciální požadavky". K vaší žádosti se organizátor pokusí přihlédnout při sestavování rozvrhu.

 • Lze podanou přihlášku zrušit?

 • Pokud bude zrušení přihlášky provedeno během řádného registračního období, bude uchazeči vrácen poplatek za zkoušku v plné výši. Po tomto termínu se poplatek nevrací.

 • Mohu podanou přihlášku přesunout na další (pozdější) termín?

 • Přihlášky jsou závazné a nelze je přesouvat na jiný zkušební termín.

 • Co když v den zkoušky onemocním a nebudu se moci dostavit?

 • V případě, že se přihlášený uchazeč nemůže zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci, může žádat o vrácení 50% poplatku za zkoušku. Lékařské potvrzení je třeba doložit nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky.
  Pokud se uchazeč z důvodu nemoci nebo jiného vážného důvodu nemůže účastnit ústní části zkoušky, doporučujeme neprodleně kontaktovat registrátora nebo zvolené zkušební centrum. Pro tuto část zkoušky lze většinou nabídnout náhradní termín.

 • Může být zkouška v místě, kam se chci přihlásit, zrušena pro malý počet účastníků?

 • Ano, pokud se v daném místě nepřihlásí dostatečný počet uchazečů, může být zkouška v tomto centru zrušena. V takovém případě je uchazeč kontaktován a je mu nabídnuto náhradní zkušební místo. Pokud uchazeč nesouhlasí s návrhem na změnu místa zkoušky (např. z důvodu horší dostupnosti) je zaplacený poplatek vrácen v plné výši.

Vlastní zkouška

 • Povinné fotografování účastníků zkoušky CAE

 • Za účelem zvýšení bezpečnosti a důvěryhodnosti certifikátu bylo v roce 2012 zavedeno povinné fotografování všech účastníků zkoušek CAE.
  V den zkoušky bude na místě zhotovena podobenka každého kandidáta.
  Fotografie bude umístěna na neveřejné webové stránce "Results Verification Service" společně s výsledkem zkoušky, kandidáti obdrží přístupového údaje a sami určí, komu případně povolí přístup pro on-line ověření certifikátu.
  U kandidátů mladších 15 let je třeba písemného souhlasu rodičů - formulář ke stažení 

 • Co si mám na zkoušku vzít s sebou?

 • S sebou vezměte pozvánku na zkoušku, průkaz totožnosti (OP nebo pas) a propisovací tužku. Psací pomůcky (tužka+guma) na vyplnění testu zajišťuje British Council.
  Vzhledem k délce písemné části zkoušky (několik hodin), doporučujeme vzít s sebou vodu na pití.
  Po dobu konání testu jsou všechny osobní věci umístěny ve vyhrazeném prostoru, z tohoto důvodu není vhodné nosit s sebou na zkoušku cenné osobní věci.

  Kandidáti starší 15 let se prokazují takto:
  - občané České republiky – občanský průkaz / pas / řidičský průkaz
  - ostatní občané EU - pas /občanský průkaz
  - občané mimo EU – pas

  Kandidáti mladší 15 let se prokazují takto:
  - občané České republiky – pas / průkaz na MHD s fotografií / doklad o ověření totožnosti (Candidate Identification Form) 
  - jiní státní příslušníci – pas

 • Mohu složit zkoušku, pokud mám sluchovou nebo zrakovou poruchu, dyslexii nebo jiná omezení?

 • Uchazeči se sluchovými, zrakovými či pohybovými omezeními nebo poruchami učení (dislexie, dysgrafie) mohou požádat o složení zkoušky za zvláštních podmínek (včetně upravených testů, např. v Braillově písmu). Žádosti se vyřizují individuálně tak, aby bylo možné vyjít vstříc každému uchazeči, služba je poskytována zdarma.
  Žádost je třeba doložit lékařským potvrzením a podat ji nejpozději do konce řádného registračního období. Požadavek je nejlépe uvést přímo do on-line přihlášky do pole "Speciální požadavky".
  podrobné informace  

Po zkoušce


Užitečné odkazy

Další často kladené otázky ke zkoušce  CAE přímo z portálu British Council Česká republika:

link British Council - FAQ British Council (cz)  

^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola