EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | příprava CAE
homenovinkyo školefiremní kurzy
kurzy pro veřejnost
zkouška PETzkouška FCE
zkouška CAE
zkouška ILECletní kurzypomaturitní studiumstudium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Podmínky on-line přihlášky na zkoušku CAE  

Popis kurzu

1. Registrace

a)K přihlášení na zkoušku je nutné zaslání on-line žádosti o registraci a řádné zaplacení všech poplatků.
b)Uchazeč bude registrován dnem, ve kterém registrátor ověří zaplacení poplatků (při platbě hotově okamžitě, při vložení platby na účet následující den, při mezibankovním převodu v den připsání platby na účet registrátora + 1 den).
c)Budou-li poplatky uhrazeny ještě před začátkem řádného registračního období, bude registrace provedena prvního dne řádného registračního období.
d)Pokud bude platba přijata po skončení registračního období, bude uchazeč vyzván k úhradě doplatku za pozdní, resp. velmi pozdní registraci. Po zaplacení doplatku bude registrován v pozdním, resp. velmi pozdním termínu.
Nebude-li doplatek za pozdní, resp. velmi pozdní registraci uhrazen, je po dohodě poplatek za zkoušku vrácen nabo převeden do dalšího zkouškového období. Poplatek registrátorovi se nevrací.

2. Poplatky

a)Ceny zkoušek a příplatků pro každý zkouškový termín stanovuje British Council.
b)Při přihlášce během řádného registračního období uchazeč zaplatí poplatek za zkoušku dle platného ceníku. V případě opožděné přihlášky v termínu pozdní nebo velmi pozdní registrace bude k poplatku za zkoušku připočten příslušný příplatek.
c)Administrativní poplatek registrátora za provedení registrace je účtován dle platného ceníku.

3. Storno podmínky

a)Při stornu přihlášky v době do ukončení řádného registračního období příslušné zkoušky se poplatek za zkoušku vrací v plné výši.
b)V případě, že se přihlášený uchazeč nemůže zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci, může žádat o vrácení 50% poplatku za zkoušku. Lékařské potvrzení je třeba doložit nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky.
c)Administrativní poplatek registrátora za provedení registace se nevrací.
d)Poplatek za zkoušku se nevrací v případě odstoupení nebo nesložení zkoušky.
e)Přihláška na zkoušku je závazná, není možné přihlášku přeložit na pozdější termín nebo měnit na jiný stupeň.

4. Ostatní ustanovení

a)V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky uchazeč uvedete tyto požadavky při on-line registraci nebo dodatečně informuje registrátora nejpozději do konce registračního období. Všechny žádosti o zvláštní podmínky zkoušky z důvodu zdravotního omezení musí být doloženy příslušným lékařským potvrzením.
b)British Council se zavazuje organizačně zajistit zkoušku v daném místě za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců.
c)Vypracované testy jsou archivovány v centru Cambridge ESOL v Británii, zůstávají majetkem Cambridge ESOL a uchazečům nejsou poskytovány ani vydávány k nahlédnutí.
d)Odesláním on-line registrace uděluje uchazeč registrátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů za účelem registrace, pro zasílání informací o službách registrátora a pro další obchodní a marketingové účely registrátora, a to na dobu 3 roky od data podání žádosti o registraci. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán či omezen.

^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola